Par ekoloģiski stabilu Baltijas jūras reģionu.

 

Baltijas jūras aizsardzības fonds (BaltCF) tika dibināts 2014. gadā ar mērķi veicināt un nodrošināt daudzveidīgu, ekoloģiski stabilu un neskartu Baltijas jūras reģionu kā biotopu nākamajām paaudzēm.

 

Fonds ir reģistrēts kā Starptautiskais Baltijas jūras dabas aizsardzības fonds Vācijā. Ar mūsu atbalstu ir jāgarantē un jāsaglabā Baltijas jūras unikālās dzīvotnes un sugas jūrā un krastā, jāizveido jaunas aizsargājamās teritorijas un jāuzlabo esošās teritorijas.

 

Mūsu Fonds

Mēs esam bezpeļņas, privāts fonds un darbojamies saskaņā ar civiltiesībām, mūsu darbība ir paredzēta tikai statūtos noteikto dabas un vides aizsardzības pasākumu veicināšanai. Papildus fonda līdzekļiem mums ir pieejams arī patēriņa kapitāls nākamajiem gadiem, ar kuriem mēs varam veicināt projektus. Fonda administrācija un vadība ir pieredzējušu dabas aizsardzības speciālistu un pierādītu profesionāļu rokās, kuri vada fondu saskaņā ar Transparency International pārredzamības iniciatīvas kritērijiem. Baltijas jūras saglabāšanas fonda birojs atrodas Hanzas pilsētā Rostock un ir balstīts uz Vācijas fondu likumu.

 

Mūsu atbilstības kritēriji

Mēs atbalstām bezpeļņas juridisko personu (piemēram, asociāciju un biedrību) un valsts iestāžu (piemēram, pašvaldību) dabas un vides aizsardzības projektus visā Baltijas jūras reģionā. Mēs cenšamies sasniegt pēc iespējas ilgākus projekta panākumus un tādēļ vēlamies izveidot izmērāmus rezultātus un ilgtspējīgas struktūras ar piešķirto finansējumu. Mēs atbalstām projektus, kas sniedz skaidru ieguldījumu mūsu finansēšanas mērķu sasniegšanā un kuri ir balstīti uz tehniski un ekonomiski kompetentu pamatu.

Atbilstības kritēriji īsā formā

Mēs atbalstām dabas un vides aizsardzības pasākumus un projektus Baltijas jūras valstīs

 uzlabot jūras vides ekoloģisko stabilitāti un / vai reģenerācijas spēju;

 • veicināt eitrofisko izejvielu vai piesārņotāju samazināšanu un / vai samazināšanu;
 • kalpot retu vai aizsargājamo sugu vai bioloģiskās daudzveidības biotopu aizsardzībai un / vai uzlabošanai,
 • aizsargāt, paplašināt vai attīstīt aizsargājamās jūras teritorijas;
 • kalpot sauszemes aizsargājamo teritoriju aizsardzībai, paplašināšanai vai attīstībai tiešajā Baltijas jūras sateces baseinā;
 • kompensēt iejaukšanos Baltijas jūras dabiskajā līdzsvarā;
 • saglabāt un attīstīt biotopus Baltijas jūrā un / vai to tiešajā sateces baseinā.

  Šeit jūs atradīsiet mūsu pilnīgu pamatdirektīvu projektu popularizēšanai.

  Vai vēlaties īstenot projektus ar mums?

  Mēs cenšamies nodrošināt pārredzamu un objektīvu projektu atlasi. Mūsu projektu veidnēs atradīsiet mūsu atlases kritērijus. Tās tiek pastāvīgi atjauninātas un publicētas šeit.

   

  Mēs lūdzam jūs sazināties ar mums iepriekš vai prezentēt projekta ideju 2-5 lappušu projekta skicē vācu vai angļu valodā. Pamatojoties uz projekta skices izklāstu, mēs sazināsimies ar jums un apspriedīsim nākamos soļus.

   

  Mēs profesionāli un ar pieredzi atbalstām Jūsu projekta specifikāciju un izstrādi un finansiāli tā īstenošanu. Mēs vēlamies, lai fonda līdzekļi būtu izmantoti labi un efektīvi dabas aizsardzībā, tāpēc mēs atbalstām projektus, kas nopietni uztver sadarbību un partnerību. Mēs esam priecīgi sadarboties ar citiem finansējuma avotiem, kā arī palīdzēt līdzfinansēt valsts vai Eiropas projektus.